فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

بازار صادرات بیلت سی آی اس در رونق

بازار صادرات بیلت سی آی اس در رونق

بیلت تولید فوریه سی آی اس 400 تا 403 دلار هر تن فوب است در حالی که یک هفته قبل 397 دلار بود. بیشترین تقاضا اخیرا از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آسیا بوده است. 100 هزار تن بیلت اوکراین به عربستان در این قیمت فروخته شده است.

در آسیا نیز بیلت سی آی اس از 445 دلار هفته قبل به 445 تا 450 دلار هر تن سی اف آر رسیده و مورد قبول خریداران است. در خاور دور 20 تا 30 هزار تن بیلت روسیه در 420 دلار هر تن فوب معامله شده است. بیلت اوکراین هم در 400 دلار هر تن فوب به فیلیپین فروخته شده که معادل 446 دلار هر تن سی اف آر است.

منبع:فولادایران