بازار جهانی بیلت در چه وضعیتی است؟

بازار این هفته ی بیلت، شاهد افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ جهانی قراضه و ضایعات بود. از طرفی دیگر معاملات آتی میلگرد چین در اواسط هفته به طور قابل توجهی کاهش یافت.

بازار جهانی بیلت در چه وضعیتی است؟

همراه با هند، سایر کشور های صادر کننده بیلت، صادرات خود را به جهت بهبود وضع تقاضای داخلی که به دلیل شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته بود محدود کردند. همین امر موجب موجودی کم بیلت در بازار جهانی و افزایش قیمت این محصول به دنبال افزایش قیمت جهانی قراضه شد.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ دلاری نرخ بیلت پیشنهادی CIS تا حد ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار، رشد ۵ دلاری بیلت هند تا حد ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار و هم چنین افزایش ۵ دلاری نرخ بیلت صادراتی ایران تا حد ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار از اتفاقات مهم هفته ی بازار این محصول بود./معدن ۲۴

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید