بازارهای فولاد نزولی شدند

در هفته‌ای که گذشت سنگ‌آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد از ۶۷ دلار به حدود ۷۱ دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. البته پایان هفته تقاضا کمتر شد و قیمت افت جزئی داشت.در بازار سنگ‌آهن صادراتی ایران، بنا بر گزارش یومتال، آخرین قیمت سنگ‌آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد از ۲۵ دلار به ۴/ ۲۸ دلار در هر تن فوب رسید.. .

بازارهای فولاد نزولی شدند

قراضه

قراضه وارداتی در ترکیه نزولی بود. قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ از حدود ۳۰۰ دلار به ۲۹۳ دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. بازار فولاد ترکیه در رکود شدید است و این امر بر بازار قراضه نیز اثر منفی داشته است. از این رو خریداران قراضه تا ۲۷۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر نیز درخواست خرید دادند.همچنین قراضه سنگین آمریکا در بازار جنوب شرق آسیا ۳۰۷ دلار در هر تن سی‌اف‌آر و در ثبات بود. قیمت قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن در ویتنام ۲۹۷ دلار در هر تن سی‌اف‌آر شنیده شده که کمی افت داشته است.

بیلت

در بازار فولاد چین آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی ۶ دلار افت داشت و ۴۸۷ دلار در هر تن درب انبار شد. بیلت صادراتی چین نیز پایان هفته گذشته ۴ دلار افت داشت و ۴۲۰ دلار در هر تن فوب شد. بیلت صادراتی سی‌آی‌اس نیز به روند نزولی ادامه داده با ۴ دلار افت هفتگی ۴۲۰ دلار در هر تن فوب شنیده شد.قیمت درخواستی خریداران در ترکیه برای بیلت سی‌آی‌اس نیز ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بود که معادل ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار در هر تن فوب است. البته در این قیمت‌ها نیز معامله صورت نگرفته است.

مقاطع

بازار میلگرد چین تحت تاثیر رکود تقاضای فصلی قرار داشت و بر قیمت‌های صادراتی نیز اثر منفی گذاشت. در بازار داخلی میلگرد ۱۱/ ۵ دلار افت هفتگی داشته و به ۵۴۸ تا ۵۵۴ دلار در هر تن درب کارخانه رسیده است.میلگرد صادراتی سی‌آی‌اس ۱۷ دلار ارزان‌تر شده و ۴۶۰ دلار در هر تن فوب ثبت شد. در بازار ترکیه نیز میلگرد صادراتی ۴۶۰ دلار در هر تن فوب و در ثبات بود. در بازار واردات خاور دور میلگرد ۴۸۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بود که ۱۵ دلار نسبت به هفته قبل ارزان‌تر شد.در بازار داخلی اروپا میلگرد در ۵۳۵ یورو هر تن درب کارخانه در ثبات بود. در بازار آمریکا نیز میلگرد ۶۹۸ دلار در هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.

ورق

پایان هفته گذشته ورق گرم صادراتی چین ۴۷۸ دلار در هر تن فوب و در ثبات بود. در بازار داخلی نیز قیمت کمتر از ۲ دلار افت داشته و ۵۵۱ تا ۵۵۳ دلار در هر تن درب کارخانه شده است.ورق گرم صادراتی سی‌آی‌اس نیز هفته گذشته ۵ دلار افت هفتگی را تجربه کرد و ۴۶۰ دلار در هر تن فوب شد. در بازار واردات جنوب شرق آسیا ورق گرم حدود ۵ دلار افت هفتگی داشته و ۴۸۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد. در بازار داخلی آمریکا ورق گرم افت داشت و از ۷۵۱ دلار به ۷۴۱ دلار در هر شورت تن درب کارخانه رسید. در اروپا نیز ورق گرم از ۵۲۳ یورو به ۵۱۷ یورو در هر تن درب کارخانه کاهش یافت

منبع:دنیای اقتصاد

×