اینستکس کانال مبادله نفت با کالا نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینستکس مبادله نفت با کالا نیست، البته این کانال یک سیستم کامل نبوده و گشایش موقتی است.

اینستکس کانال مبادله نفت با کالا نیست

پنج شنبه ۱۱ بهمن ماه، هایکو ماس، جرمی هانت و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک در بخارست پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا ثبت رسمی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX خبر داد. پس از اعلام این خبر واکنش های مثبت و منفی به راه اندازی این کانال مالی در داخل و خارج از کشور صورت گرفت که یکی از مخالفان عنوان کرد که اروپا در اینستکس نفت ایران را گرفته و کالا می‌دهد.

محمدباقر نوبخت در خصوص راه اندازی کانال مالی اینستکس توسط ۳ کشور اروپایی به خانه ملت، گفت: اینستکس مبادله نفت با کالا نیست، البته این کانال یک سیستم کامل نبوده و گشایش موقتی است، اما مقدمه ای برای اقدامات بعدی توسط اروپایی هاست.

منبع:ایبنا

دیدگاه ها