ایران دهمین فولادساز جهان شد

انجمن جهانی فولاد در گزارشی اعلام کرد تولید فولاد ایران در ٧ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ٩.٩ درصدی مواجه شده و به ١٧.٨ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد ایران در مدت مشابه سال قبل ١۶.٢ میلیون تن اعلام شده بود.

ایران دهمین فولادساز جهان شد

رشد حدود ١٠ درصدی تولید فولاد ایران درسال جاری میلادی در حالی است که این کشور تحت شدیدترین تحریم های آمریکا و همچنین اثرات شیوع کرونا قرار دارد. پیش تر نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران و بازگشت رشد به اقتصاد این کشور با وجود تحریم ها خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، ایران در ٧ ماهه سال جاری میلادی توانسته است بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی، در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار گیرد.

دیدگاه ها