ایجاد یک شعبه بانک خصوصی ایران در هند

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از بانک‌های خصوصی ایران در هند شعبه ایجاد خواهد کرد تا از صادرات محصولات خود در هند پشتیبانی کنیم.

ایجاد یک شعبه بانک خصوصی ایران در هند

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: هندی‌ها توانستند امتیاز خرید نفت ایران را برای ۱۸۰ روز به دست آورند.

وی گفت: هندی‌ها برای تمدید خرید نفت و شارژ حساب روپیه ایران در هند برنامه دارند تا بتوانیم خریدهای خود را از این کشور ادامه دهیم. یکی از بانک‌های خصوصی ایران در هند شعبه ایجاد خواهد کرد تا از صادرات محصولات خود در هند پشتیبانی کنیم.

منبع:ارانیکو

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید