اهمیت خروج ذوب‌آهن از شمولیت ماده 141

بهرام سبحانی گفت: بخشی از بدهی‌های عمده ذوب‌آهن با سیستم بانکی تهاتر و باعث افزایش سرمایه شد.

اهمیت خروج ذوب‌آهن از شمولیت ماده 141

بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان بیان کرد: بخشی از بدهی‌های عمده ذوب‌آهن با سیستم بانکی تهاتر و باعث افزایش سرمایه شد. اما بخش دیگری از بدهی‌های ذوب‌آهن در قالب توافقی که انجام‌شده باید پرداخت شود و این مهم باعث شد تا هزینه‌های مالی و بدهی‌های این مجموعه به‌شدت کاهش یابد.

رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن با بیان این مطلب افزود: مجموعه ذوب‌آهن درگذشته با مشکلاتی روبه‌رو شد و مدیران مجموعه در دوره جدید درصدد رفع این مشکلات برآمدند. وی ادامه داد: یکی از این مشکلات نسبت سرمایه و دارایی ذوب‌آهن به بدهی‌های آن بود که این مجموعه را مشمول ماده 141قانون تجارت در سیستم بانکی کرد .

سبحانی با اشاره به تصمیم اخیر مدیران ارشد ذوب‌آهن برای افزایش سرمایه تصریح کرد: این تصمیم، رقم سرمایه این شرکت را از 3هزار و 300میلیارد تومان به 6هزار و 150میلیارد تومان افزایش داد و بنابراین ذوب‌آهن از شمول ماده 141قانون تجارت خارج شد. وی افزود: خروج ذوب‌آهن از شرایط حاکم بر ماده 141، برای سهام این مجموعه و فعالین بازار سرمایه بسیار مهم و مؤثر بود.

عضو هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به تهاتر انجام‌شده توسط «شستا» گفت: خوشبختانه با ظرفیت قانونی ایجادشده، بخشی از بدهی‌های عمده ذوب‌آهن با سیستم بانکی تهاتر و باعث افزایش سرمایه شد. سبحانی در پایان افزود: بخش دیگری از بدهی‌های ذوب‌آهن در قالب توافقی که انجام‌شده باید پرداخت شود و این مهم باعث شد تا هزینه‌های مالی و بدهی‌های این مجموعه به سیستم که به‌شدت کاهش و آینده‌ای روشن برای سهام‌داران ایجاد کند .

منبع:بورس نیوز

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید