التهاب گرانی در بازار خودرو فروکش می کند؟

تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود از التهاب بازار خودرو کاسته نخواهد شد و حتی تحویل بموقع خودروها هم کارساز نیست،

التهاب گرانی در بازار خودرو فروکش می کند؟

نعمت‌الله کاشانی نسب، نایب رئیس اتحادیه خودرو:

ممکن است این موضوع به صورت مسکن عمل کند اما برای آنکه نتیجه مناسب به دست آید بهترین راهکار این است که خودروسازان و قطعه‌سازان با تمام قوا نسبت به تولید خودرو اقدام کنند و در این باره هیچ کوتاهی نکنند.

اتحادیه خودرو برای آنکه بازار خودرو آرامش داشته باشد تلاش زیادی کرده است اما هیچ کدام از تمهیدات موفق نبوده است؛ حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها هم نتوانست از مشکلات بازار خودرو بکاهد.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید