افزایش 20 درصدی فروش فولاد مبارکه در بهمن ماه

افزایش 20 درصدی فروش فولاد مبارکه در بهمن ماه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طور کلی تا کنون 20781 میلیارد تومان فروش محقق نموده است که با توجه به مدت مشابه سال قبل (14068 میلیارد تومان) 48 درصد رشد در مبالغ ریالی داشته است. بیشتر رقم فروش مربوط به محصولات گرم می باشد که معادل 1149 میلیارد تومان در بهمن ماه است و معادل 62 درصد سبد فروش شرکت را شامل می شود.

در ماه گذشته یعنی دی ماه، شرکت توانسته بود 2019 میلیارد تومان از محل فروش را محقق نماید که در مقایسه با بهمن ماه، شرکت 20 درصد افزایش را در مبالغ ریالی فروش محصولات فولادی خود تجربه نموده است. از نظر حجم فروش نیز شرکت با 49 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته حدود 583 هزار تن محصول به فروش رسانده است. به طور کلی حجم فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ناچیز به 6126 هزار تن رسیده است. در قسمت نرخ ها نیز، نسبت به ماه گذشته محصولات گرم با کاهش 10 درصدی و محصولات سرد با کاهش 9 درصدی همراه بوده است.

باید توجه کرد که گزارش شرکت تحت تاثیر احجام فروش نسبت به ماه قبل با کاهش مبالغ ریالی موجه بوده است اما باید در نظر گرفت که شرکت علاوه بر افزایش نرخ در سال جاری، مقادیر فروش خود را نیز افزایش داده است. در گزارشات پیشین نیز اشاره کرده بودیم که افزایش حجم فروش از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که برای افزایش فروش سیاست های بازاریابی باید تدارک دیده شود اما افزایش نرخ ها از عوامل بیرونی تعیین می شود.

نکات کلی گزارش:

فروش 371 تن محصولات گرم در بهمن ماه

فروش 4015 تن محصولات گرم تا انتهای بهمن ماه

افزایش 20 درصدی مبالغ فروش نسبت به ماه قبل

افزایش 14 درصدی مبالغ فروش نسبت به سال قبل.

منبع:معدن24