افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی درآمد بخش معدن در بودجه ۹۸

افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی درآمد بخش معدن در بودجه ۹۸

به گزارش فولاد24 و به نقل از اخبار فلزات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معدن را در بودجه 97 و 98 مقایسه کرد. در بودجه 98، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی برابر با هزار و 500 میلیارد تومان است؛ درحالی که این رقم براساس بودجه 97 برابر با هزار میلیارد تومان بود.

در بودجه 98، جمع کل اعتبارات مصوب این بخش برابر با 944 میلیارد تومان است. همچنین سهم اعتبارات مصوب از درآمد بخش معدن و صنایع معدنی 12.8 درصد نسبت به سال جاری کاهش یافت.

منبع:اخبار فلزات