افزایش قیمت 12 دلاری سنگ آهن

افزایش قیمت 12 دلاری سنگ آهن

افزایش قیمت 12 دلاری سنگ آهن، هر چند موقتی باعث احیا بازار شد.

 

معاملات بورس آتی دلیان DCE برای تحویل در ماه ژانویه در جلسه معاملاتی صبح امروز دوشنبه 11 اکتبر با 4.54 درصد یا 34 یوان (5.25 دلار) رشد روزانه به 783 یوان در هر تن (121.50 دلار) رسید.

معاملات آتی میلگرد نیز در طول جلسه معاملاتی صبح امروز با 0.76 درصد یا 44 یوان (6.80 دلار) رشد روزانه به 5809 یوان در هر تن (900.75 دلار) رسید.

فعالان تجاری تولید فولاد را افزایش دادند چراکه ظاهرا بهره گیری از ظرفیت بالاتر کوره های بلند در میانگین 79.94 درصد در 7 اکتبر رکورد زده و 1.25 درصد بالاتر از هفته قبل شده است.

تمایلات بازار از سوی قیمت های بالای فولاد و انتظار اقدامات سختگیرانه کمتر در تولید فولاد در اکتبر و نوامبر، تقویت شده است.

انتظار می رود قیمت میلگرد در بازه زمانی 11 تا 15 اکتبر با توجه به افزایش تقاضای فولاد پس از تعطیلات چین افزایش یابد زیرا قیمت میلگرد داخلی برای ششمین هفته متوالی افزایش یافته و در 8 اکتبر 6023 یوان در هر تن (934.00 دلار) شده بود که 98 یوان (15.25 دلار) رشد هفتگی را نشان می داد.

با بازگشت فعالان چینی از تعطیلات یک هفته ای، فعالیت های زیادی برای ذخیره سازی مجدد صورت گرفته و برخی کارخانه ها تولید را افزایش داده اند زیرا انتظار دارند تولید فولاد در هفته های آتی تضعیف شود.

شنیده شده است که برخی کارخانه ها تولید فولاد را در مناطقی از چین مانند Tangshan، Jiangsu و Anhui که قبلا تحت محدودیت های شدید تولید قرار داشتند، از سر گرفته اند.

پیش بینی می شود، تقاضای فولاد در ماه نوامبر پس از کاهش تولید در سپتامبر از اهداف فراتر رود.

کارخانه ها به دلیل تخفیفات بیشتر به دنبال محموله های فاین متوسط عیار مانند فاین Mac می باشند، درحالی که تقاضا برای محموله های فاین عیار بالا مانند فاین Carajas به دلیل عرضه محدود و قیمت های بالا، پایین است.