افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرده است

افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرده است

افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرده است، اگر قیمت گازوئیل را افزایش دهید باید فاتحه اقتصاد ایران را بخوانید.

محصولات فولادی تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. کرایه وانت بارها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. کرایه تاکسی‌های درون و برون شهری ۳۰ درصد، کود شیمیایی ۲۵ درصد و گوجه ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

هر کیسه آرد ۱۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. داروها نایاب و گران شده‌اند. گاز مایع ۴۰ درصد، ماهی ۲۵ درصد، برنج وارداتی ۲۵ درصد و تخم مرغ ۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

تابناک