فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

افزایش قیمت آهن قراضه در بازارهای جهانی

افزایش قیمت آهن قراضه در بازارهای جهانی

رصد خریدهای ترکیه در خصوص آهن قراضه از بازار اروپا و آمریکا نشان می دهد که قیمت آن رو به افزایش است.دلیل افزایش قیمت آهن قراضه تقاضای موجود در بازار است.برهمین اساس در یک هفته اخیر ترکیه ۱۰ محموله آهن قراضه از آمریکا و اروپا خریداری کرده است.

بر اساس گزارش های ثبت شده قیمت هر تن آهن قراضه خریداری شده از اروپا ۲۹۶ دلار بوده است و این در حالی است که در تاریخ ۶ دسامبر قیمت هر تن آهن قراضه در اروپا ۲۷۹ دلار بود.

قیمت هر تن آهن قراضه خریداری شده از آمریکا نیز ۳۰۱ دلار بوده در حالیکه در تاریخ ۶ دسامبر قیمت هر تن آهن قراضه در آمریکا ۲۸۴ دلار بوده است.

می متالز