افزایش قیمت آرسلورمیتال برای مقاطع طویل فولادی اتحادیه اروپا

افزایش قیمت آرسلورمیتال برای مقاطع طویل فولادی اتحادیه اروپا

 این اقدام آرسلورمیتال در هفته گذشته به مشتریان اطلاع داده شده است. این افزایش ناشی از رشد بیشتر انرژی و هزینه های ورودی است. قیمت انرژی در ماه گذشته به افزایش خود ادامه داد و به محدوده 250 تا 400 یورو در مگاوات ساعت رسید که 5 برابر بالاتر از میانگین نرخ ثبت شده در نیمه اول سال 2021 است.

قیمت کربن در سیستم تجارت آلاینده های اتحادیه اروپا ETS نیز در هفته های اخیر سه برابر شده و به بیش از 80 یورو در هر تن رسیده است. سایر هزینه های ورودی مانند الکترودها و فروآلیاژها نیز همچنان رو به افزایش هستند.

تیم فروش آرسلومیتال همچنین اعلام کرده افزایش بیشتر از 100 یورو در هر تن را در قیمت های پایه برای ماه ژانویه دیده اند.

این شرکت در ماه اکتبر برای محصولات طویل 50 یورو در هر تن اضافه بها دریافت کرد. کالانیش می گوید این اضافه بها باقی خواهد ماند اما برای پوشش هزینه های انرژی و ورودی در کارخانه ها کافی نیست.

چشم انداز تقاضای سه ماهه اول 2022 برای اروپا به ویژه برای محصولات طویل همچنان مثبت است. کارخانه های مبتنی بر کوره قوس الکتریکی در سراسر قاره سبز نیز شروع به اجرای توقف های ساعتی برای جلوگیری از پرداخت نرخ های بالاتر هزینه های انرژی کرده اند و این می تواند منجر به کاهش دسترسی به فولاد در بازار تا سال 2022 شود.