افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره های بلند ذوب آهن

معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود تمام کمبود ها به ویژه زغال داخلی، در شش ماه نخست امسال رکورد تولید ۱۴۹۴۲۷۰ تن چدن مذاب به ثبت رسید.

افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در کوره های بلند ذوب آهن

شهرام گلی گفت: با وجود تمام کمبود ها به ویژه زغال داخلی، در شش ماه نخست امسال رکورد تولید ۱۴۹۴۲۷۰ تن چدن مذاب با تلاش کادر مختلف سرپرستی، مهندسی، فورمن ها، تکنیسین ها، کارگران و همچنین همکاری بخش های مختلف کارخانه به ثبت رسید و رکورد قبلی شش ماه پارسال که به میزان ۱۳۵۵۷۶۸ تن بود، در این مدت شکسته شد.

او درباره این رکورد و فعالیت های صورت گرفته برای کاهش مصرف انرژی، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال مجموع کک مصرف شده در کوره بلند ۷۷۲ هزار و هفتاد و دو تن بوده که در مجموع در سه کوره بلند کارخانه به ازای هر یک تن چدن ۵۱۷ کیلو کک درشت دانه وریز دانه که از این مقدار ۵۰۴ کیلو گرم به ازای یک تن چدن کک درشت دانه دانه و۱۳کیلوگرم به ازای یک تن چدن کک ریز دانه مصرف شده است.

او گفت: در بخش مواد آهن دار سه کوره بلند کارخانه نیز کل گندله مصرف شده ۶۲۸ هزار و ۶۴۹ تن، آگلومره یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۲۲ تن، سنگ آهن درشت دانه ۳۵۲ هزار و ۷۸۸ تن و سنگ آهن منگنز دار نیز به میزان ۳۸ هزار و ۹۶۷ تن سنگ کوارتزیت ۶۰۶۹ تن وسنگ منگنز درشت دانه ۹۲۵۱ تن برای تحقق تولید شش ماه مصرف شده است.

معاون تولید بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: در کارگاه جنبی سرباره برای تحقق این میزان از تولید نیز فعالیت خوبی وجود داشت، به گونه ای که میزان سرباره تولید شده در شش ماه به۵۶۴۳۲۲ تن و ۳۷۸ کیلو به ازای یک تن چدن رسید که کاهش ۴.۵ درصدی را نشان می دهد و در کارگاه چدن ریزی بخش کوره بلند ۱۱۰ هزار و ششصد پانزده تن در این شش ماهه شمش چدن تولید شده است.

او در پاسخ به این سوال که مصرف انرژی در سه کوره بلند نسبت به مدت مشابه سال قبل چگونه بوده است، گفت: امسال ۱۲.۲۲ گیگاژول به ازای یک تن چدن مصرف انرژی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱.۱۳ درصدی را نشان می دهد./ دنیای معدن

×