افت وخیز نرخ محصولات فولادی.

بازار جهانی سنگ‌آهن هفته‌های پر‌نوسانی را پست‌سر می‌گذارد در ابتدا با بهبود حدود ۱۵دلاری به ۲۲۴ دلار رسید که به دلیل امید به بهبود تقاضا و جو مثبت بازار بود ولی تا پایان هفته به حدود ۲۱۱ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر چین باز گشت.

افت وخیز نرخ محصولات فولادی.

به گزارش فولاد ایران، افت نرخ فولاد و کاهش حاشیه سود در چین خریداران سنگ‌آهن را محتاط‌تر کرده چرا‌که دولت چین به دنبال اقدامات جدی‌تر برای کنترل بازار و نرخ سنگ‌آهن

است.

قراضه
هفته گذشته متوسط نرخ قراضه سنگین ۲۰-۸۰وارداتی در ترکیه تا ۶ دلار بهبود داشته حدود ۵۰۹ دلار هر تن سی‌‌اف‌آر شد و بار دیگر به رکورد ۵۱۰ دلاری ژانویه ۲۰۱۱ نزدیک شد.

برخی از فعالان بازار معتقدند باید خود را آماده رشد نرخ ۴۰ تا ۵۰ دلاری بکنند چرا‌که حاشیه سود فولادسازان در ترکیه مطلوب است و بازار صادرات‌شان به آسیا و امریکای جنوبی

فعال است. قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن رشد چشمگیر نزدیک به ۲۰ دلاری داشته ۵۶۳ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۰دلار بالا رفته به ۵۳۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده ۲ دلار رشد داشته ۴۵۳ دلار هر لانگ تن ثبت شد.

بیلت
متوسط نرخ بیلت صادراتی سی‌ای‌اس هفته گذشته از ۷۲۵ دلار به ۶۹۴ دلار هر تن فوب رسید.  در ترکیه آخرین نرخ بیلت وارداتی در ۷۰۵ تا ۷۲۰دلار هر تن سی‌اف‌آر ثبات داشت.

بیلت صادراتی ترکیه نیز ۶۹۰ تا ۷۰۵ دلار هر تن فوب باقی ماند. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی از ۷۶۰ تا ۷۶۵ دلار به ۷۵۰ هر تن سی‌اف‌آر رسید.

بیلت در بازار داخلی چین اخیرا به دلیل افت تقاضا تا ۴۳ دلار ارزان‌تر شده به ۸۶۲دلار هر تن رسیده است.

همچنین آخرین نرخ بیلت صادراتی ایران نیز از ۶۵۷ تا ۶۹۵ دلار هفته قبل به ۶۳۰ تا ۷۲۰ دلار هر تن فوب رسیده است.

مقاطع
فولاد ایران: هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای اس تا ۱۰۰ دلار بالا رفته ۸۲۰ دلار هر تن فوب شنیده شد.

در چین نرخ میلگرد صادراتی از ۱۰۲۰ دلار به ۹۶۸دلار هر تن فوب کاهش داشت.

میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۷۶۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در بازار داخلی چین میلگرد تا ۳۱ دلار افت داشته ۸۶۷ تا ۸۷۰ دلار هرتن درب کارخانه شنیده

شد. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد از ۷۲۰دلار به ۷۹۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید. همچنین در بازار داخلی اروپا میلگرد با ۵۰ یورو رشد به ۷۱۵یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز میلگرد در حدود ۸۳۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت.

ورق
هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی‌ای‌اس از ۱۰۲۰ تا ۱۰۵۵ دلار به ۱۰۶۵ دلار هر تن فوب رسید.

متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین از ۱۰۳۷ دلار به ۹۶۶ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

در ترکیه آخرین نرخ ورق گرم وارداتی ۴۰ دلار رشد داشته ۱۱۰۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد.

ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز از ۹۹۵ تا ۱۰۱۰ دلار به ۱۰۶۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم از ۱۰۹۰ یورو به ۱۱۰۵ یورو هر تن درب کارخانه افزایش

داشت.  در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۵۲۱ دلار به ۱۵۸۶ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت./روزگار معدن

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید