افت صادرات محصولات فولادی‌

افت صادرات محصولات فولادی‌

در دوماه نخست سال اتفاق افتاد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱ افت ۱۸ درصدی و شرکت فولاد خوزستان نیز کاهش ۳۶ درصدی را در بخش صادرات محصولات خود به ثبت رساند.

 


 

نمودار 1 میزان صادرات محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در دو ماه ابتدایی سال‌های 1401 و 1400 به تصویر کشیده است. بر اساس این نمودار برگرفته از آمار کدال، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مدت مورد بررسی سال جاری توانست 955 هزار تن محصولات گرم  تولید کند و از این میزان 14 هزار تن را صادر کرد. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال گذشته توانست 863 هزار تن محصولات گرم را تولید و 31 هزار تن را صادر کند. مقایسه میزان تولید و صادرات این محصول در دو سال متوالی به ترتیب 6/ 10 درصد رشد و 55 درصد افت را گزارش می‌کند. این شرکت در فروردین و اردیبهشت سال جاری 63 هزار تن محصولات پوشش‌دار تولید کرد که نسبت به تولید 53 هزار تنی این محصول در مدت مشابه سال 1400 چیزی حدود 19 درصد افزایش تولید را به ثبت رساند. میزان صادرات محصولات پوشش‌دار تا تاریخ منتهی به 31 اردیبهشت سال جاری 3 هزار تن برآورد شده  که نسبت به صادرات 6 هزار تنی در مدت مشابه سال گذشته افت 50 درصدی داشته است.

همچنین نمودار 1 میزان صادرات سایر محصولات را نشان می‌دهد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دو ماه نخست سال جاری توانست 335 هزار تن سایر محصولات تولید کند که نسبت به مدت مشابه در سال 1400 با میزان تولید 412 هزار تن افت 6/ 18 درصدی را به ثبت برساند. این شرکت درسال جاری 70 هزار تن سایر محصولات را صادر کرد و با توجه به میزان صادرات 69 هزار تنی این نوع محصول در دو ماه ابتدایی سال گذشته رشد 44/ 1 درصدی را گزارش می‌کند. در مجموع این شرکت توانست در سال‌جاری 87 هزار تن محصول صادر کند و نسبت به مجموع صادرات در دو ماه ابتدایی سال 1400 با میزان 106 هزار تن، 18 درصد کاهش را به ثبت برساند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مدت مورد بررسی نیز 13 هزار و 685 میلیارد و 657 میلیون ریال از صادرات درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 1400 افت 3/ 7 درصدی را گزارش می‌کند. میزان درآمد حاصل از صادرات فروردین و اردیبهشت سال گذشته 14 هزار و 770 میلیارد و 395 میلیون ریال برآورد شده است.

کاهش 58درصدی صادرات اسلب 58


براساس نمودار 2، بررسی میزان صادرات شرکت فولاد خوزستان در دوره دو ماه منتهی به 31 اردیبهشت سال 1401 نشان می‌دهد این شرکت در دوره مورد بررسی توانست 320 هزار و 880 تن اسلب تولید کند که نسبت به تولید این محصول در مدت مشابه در سال 1400 با میزان 308 هزار و 327 تن، 4 درصد رشد به ثبت برساند. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال جاری 72 هزار و 123 تن و در سال گذشته نیز 173 هزار و 775 تن اسلب را صادر کرد که مقایسه این دو آمار افت 58 درصدی صادرات اسلب را نشان می‌دهد.

همچنین نمودار 2 میزان صادرات بلوم و بیلت شرکت فولاد خوزستان را در دو ماه نخست دو سال متوالی نشان می‌دهد. این شرکت در فروردین و اردیبهشت سال 1401 توانست 362 هزار و 9 تن بلوم و بیلت تولید کند و از این میزان 144 هزار و 642 تن را صادر کرد. همچنین این شرکت در دوره دو ماه ابتدایی سال 1400 نیز 326 هزار و 669 تن بلوم و بیلت را تولید و 167 هزار و 411 تن را صادر کرد. میزان تولید و صادرات این محصول در دو سال متوالی به ترتیب 11 درصد رشد و 6/ 13 درصد افت داشته است.

در مجموع این شرکت توانست در سال جاری 216 هزار و 765 تن را صادر کند و نسبت به مجموع صادرات در دو ماه ابتدایی سال 1400 با میزان 341 هزار و 186 تن، 36 درصد کاهش را به ثبت برساند. شرکت فولاد خوزستان در مدت مورد بررسی نیز 30 هزار و 673 میلیارد و 140 میلیون ریال از صادرات درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 1400 افت 29 درصدی را گزارش می‌کند. میزان درآمد حاصل از صادرات فروردین و اردیبهشت سال گذشته 43 هزار و 346 میلیارد و 802 میلیون ریال برآورد شده است.

افت 47 درصدی صادرات محصولات سبک ساختمانی


مجتمع فولاد خراسان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در کشور به حساب می‌آید. ازجمله تولیدات این شرکت فولادی می‌توان به محصولات سبک ساختمانی، شمش، آهن‌اسفنجی، بریکت و گندله اشاره کرد که در دو ماه ابتدایی سال 1401 تولید کرده و در بازارهای داخلی و خارجی مورد معامله قرار داده است. مجتمع فولاد خراسان در دو ماه نخست سال‌جاری توانست 107 هزار و 774 تن محصولات سبک ساختمانی را تولید کند که از این میزان 10 هزار و 878 تن را صادر کرد. میزان تولید محصولات سبک ساختمانی در دو ماه نخست سال 1400 چیزی حدود 104 هزار و 324 تن برآورد شده است که مقایسه میزان تولید این محصول در دو سال متوالی 3/ 3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. شرکت فولاد خراسان در مدت مشابه سال 1400 نیز توانست چیزی حدود 20 هزار و 427 تن محصول سبک ساختمانی را صادر کند و این شرکت در فروردین و اردیبهشت سال‌جاری، حدود 47 درصد افت در میزان صادرات این محصول را به ثبت رساند. به طور کلی مجموع درآمد حاصل از صادرات این شرکت در سال گذشته چیزی حدود یک هزار و 537 میلیارد و 903 میلیون ریال برآورد شده است که نسبت به درآمد صادراتی سال 1400 با میزان پنج هزار و 308 میلیارد و 819 میلیون ریال، 71درصد کاهش را نشان می‌دهد./دنیای اقتصاد