اعطای جایزه ملی کیفیت به یک شرکت فولادی

اعطای جایزه ملی کیفیت به یک شرکت فولادی

 حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در شانزدهمین جشنواره جایزه ملی کیفیت ایران در گروه محصولات فلزی، لوازم، ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات تندیس سیمین دریافت کرد.

این جایزه برای مدیریت کیفیت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان برای مدیریت کیفیت در محصول قلع اندود به این شرکت اعطا شده است.

گسترش

×