اعتراض انجمن آهن و فولاد تایوان در مورد دامپینگ محصولات فولادی هند

انجمن صنایع آهن و فولاد تایوان در مورد دامپینگ محصولات فولادی هند به تایوان شکایت خود را اعلام کرد.

اعتراض انجمن آهن و فولاد تایوان در مورد دامپینگ محصولات فولادی هند

فولادسازان هندی در فروش داخلی و صادراتی با مشکل مواجه شدهاند و عملکرد ضعیفی را از خود بر جای گذاشته اند این  امر موجب گردید که کارخانه های تولیدی قیمت بسیار پایینی را ارائه داده و کلیه محصولات فولادی خود را به کشورهای آسیایی از جمله تایوان دامپینگ کنند.

رئیس انجمن صنایع فولاد و آهن تایوان نسبت به این موضوع به انجمن فولاد هند اعتراض کرده و اظهار داشت اگر دولت هند صادرات محصولات فولادی به تایوان را متوقف کرده و از آن چشم پوشی کند، تحقیقات درخصوص دامپینگ و وضع تعرفه های آنتی دامپینگ را متوقف خواهد کرد.

انجمن فولاد هند (ISA) اعتراض کتبی را تایید و حسن نیت خود را اعلام کردند. ISA اعلام نمود: این اعتراض را با همه اعضا مطرح می نماید و همچنان با انجمن صنایع فولاد و آهن تایوان در این خصوص به گفتگو می پردازند.

معدن نیوز

×