اصلاحات بخش فولاد چین معادلات تقاضا و عرضه جهانی را تغییر می‌دهد

آلوک ساهای، دبیرکل انجمن فولاد هند (ISA) گفت که انتظار می‌رود سیاست «کربن دوگانه» چین شامل کاهش تولید در صنعت فولاد و سوآپ ظرفیت، بر تقاضا و عرضه فولاد جهانی تأثیر بگذارد.

اصلاحات بخش فولاد چین معادلات تقاضا و عرضه جهانی را تغییر می‌دهد

به نقل از استیل مینت، چین بیشتر ظرفیت مازاد خود را برداشته است. در حال حاضر، بازی در مورد تنظیم مجدد تقاضا و تولید در سراسر جهان است.

ساهای با اشاره به صادرات فولاد چین گفت: چین اولویت مشخصی دارد که فقط فولاد با ارزش صادر می‌کند. با این حال، برخی از گریدهای پایه نیز صادر می‌کند. نکته اینجاست که ظرفیت‌های جهانی کاهش یافته است. به عنوان مثال، صادرات فولاد ویتنام رشد کرده است اما تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه گذشته کاهش یافته است. چنین اصلاحاتی بدون خنثی کردن تعادل در هیچ جغرافیایی اتفاق می‌افتد و بنابراین تأثیر شدیدی بر قیمت‌ها در سراسر جهان نخواهد داشت. از سوی دیگر سال آینده، سهمیه‌ها برای اروپا بازخواهد شد.

ساهای در مورد اینکه آیا چین احتمالاً واردات فولاد را افزایش می‌دهد تا شکاف عرضه داخلی را کاهش دهد، اظهار داشت: چین هرگز واردکننده بزرگی نبوده است. به دلیل شیوع کرونا، وضعیت فوق‌العاده‌ای ایجاد شد و دولت چین هزینه‌های مالی زیادی ارائه کرد و این منجر به ظهور تقاضای اضافی در چین شد.

دیدگاه ها