فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

از تحریم داخلی پرهیز کنیم

از تحریم داخلی پرهیز کنیم

متاسفانه در حال حاضر در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم، و در زمان جنگ نمی‌توان برنامه ریزی داشت. امروز به طور تقریبی تمامی موارد از جمله صادرات و واردات به دلیل مسائل نقل و انتقالات مالی با مشکل همراه شده اند. وی ادامه داد: درواقع باتوجه به موارد یاد شده امروز صادرات و واردات با مشکل همراه شده اند که در این میان فولاد هم یکی از صنایع مواجه با این مشکل است. مستوفی در ادامه با اشاره به این مطلب که چه کاری می‌توان در شرایط کنونی انجام داد، افزود: متاسفانه تحریم‌های خارجی سرجای خود قرار دارد و نقل و انتقالات با مشکل همراه است، اما در خواست بنده آن است که حداقل در داخل کشور سعی بر پرهیز از تحریم‌های داخلی باشد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸، بسیار کم است بنابراین برنامه عمرانی چندانی نخواهیم داشت. مستوفی با بیان این مطلب که باید در هر موضوعی با برنامه ریزی حرکت کرد، گفت: متاسفانه در صنعت فولاد به زنجیره تولید بها داده نشده است، درواقع طرح‌ها بدون برنامه اجرا شده است. از سویی دیگر در صنعت فولاد یا برخی دیگر از پروژه‌ها به موضوع آمایش سرزمین توجهی صورت نگرفته است. به عنوان مثال طرح‌ها در مکان‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی کافی ندارند اجرا شده اند.

وی ادامه داد: باید جانمایی طرح‌های فولادی در نزدیکی آب‌ها باشد تا حمل و نقل آن به آسانی صورت بگیرد، اما امروز شاهد هستیم بسیاری از کارخانه‌های فولاد در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند احداث می‌شوند. در حالی که این برنامه غلط است. مستوفی اظهار کرد: امیدوار هستم روزی بتوانیم با برنامه ریزی درست در صنایع به ویژه صنعت فولاد که صنعتی مادر است اقدامات را جلو بریم.

منبع:عصرمعدن