ارزبری صنعت فولاد کاهش می یابد

ارزبری صنعت فولاد کاهش می یابد

استقبال شرکت کنندگان که شامل تولیدکنندگان فولاد و تامین کنندگان فولاد و مواد اولیه بود را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از انگیزه های برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد به این علت بود که به شرایطی رسیده ایم که احساس نیاز بیش از همیشه مشهود است زمانی که تحریم ها نبودند واحدهای فولادی از طریق واردات تامین نیاز میکردند و متوجه این موضوع نبودند یک روزی با این مشکل بر خورد خواهند کرد و اگر این جشنواره قبل از تحریم ها برگزار می شد احتمالا تا این حد مورد استقبال قرار نمی گرفت. چون واحدهای فولادی نسبت به تامین قطعات مشکلی را حس نمی کردند ولی امروز با توجه به تحریم ها و افزایش نرخ ارز فولادی ها به این نتیجه رسیده اند که نمیتوانند برای تامین تجهیزات و قطعات و موارد مصرفی وابسته به خارج از کشور باشند و از طرف دیگر در ایران بومی سازی پیشرفت کرده است و خیلی از تجهیزات در داخل کشور ساخته می شود در حالی که خیلی از واحد های فولادی که مصرف کننده هستند آگاه نبودند که در داخل این قطعات و تکنولوژی تولید می شود .

آیا به اهداف خود در جشنواره فولاد رسیده اید؟

به این علت این جشنواره را برگزار کردیم تا همه ی آن دسته از واحدهای فولادی که در این صنعت چیزی برای ارائه دارند دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و در حالی که همه ی واحدهای فولادی در این نمایشگاه حضور دارند می توانند بیشتر رفع نیاز کنند و اینکه هنوز برخی از واحدها یک سری از تجهیزات را خارج از کشور وارد می کنند و هنوز بومی سازی نشده و همین صنعتگران را مطلع می سازد تا در صنعت برای ساخت و تامین برنامه ریزی کنند ؛ این نمایشگاه با این هدف برگزار شد که استقبال از این جشنواره فوق تصور بود.

آقای سرقینی در سخنرانی گفتند که ارزبری واحدهای فولادسازی به ازای هر تن ۱۰۰ دلار است شما این مطلب را تایید می کنید ؟ و این ارز بری بیشتر در چه بخش هایی است؟

واحدهای فولادی ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار ارز بری دارند. واحدهای کوره قوس الکتریک بخش عمده ی هزینه هایشان در تامین الکتروگرافیتی است که بستگی به نوع فولاد از کارخانه به کارخانه دیگر متفاوت است . بخش دیگر از هزینه ها برای بعضی از نسوز ها است که هنوز در داخل کشور تولید نمی شوند یک بخش دیگر فرومنگنز ها است که به نوع کیفیت فولاد باز می گردد، برخی از فروآلیاژها در ایران تولید نمی شود و نیاز به واردات دارد که هزینه آن ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار است .

آیا با این روندی که در جشنواره آغاز کردید این رقم کاهش پیدا خواهد کرد ؟

رقم عمده هزینه در بخش الکتروگرافیتی است که کارخانه ای در اردکان در دست احداث است که یک سال دیگر راه اندازی می شود که باعث کاهش هزینه می شود و هزینه های ارزی تبدیل به ریال می شود.

منبع:معدن24