چت

احتکار در زنجیره فولاد.

رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران اظهار داشت احتمال این که فولادسازان در انبارهای خود مواد اولیه را احتکار کنند صد درصدی است. در پی این نظریه ایشان معتقد است که بهتر است وزارت صمت طی یک برنامه ریزی منسجم در زنجیره فولاد، مجوز واحدهای نوردی را صادر نکند و سرمایه گذاری این بخش را به واحدهای بالاتر واگذار نماید.

احتکار در زنجیره فولاد.

احمد رضوی تصریح کرد: متاسفانه در صنعت فولاد کشور ما دامپینگ اتفاق افتاده است و دقیقا سیاستی که در پی دامپینگ است، فلج کردن اقتصاد فولاد را رقم می زند. اگر آمارها را بررسی کنیم؛ بالغ بر ۲۸ الی ۳۰ میلیون تن فولاد تولید شده است که از این مقدار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در بورس کالا عرضه شده و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن صادر شده است و با فرض اینکه ۴ میلیون تن را نیز نورکاران استفاده کرده باشند باز هم این آمار با سامانه بهین یاب همخوانی ندارد.

در انتها می توان گفت چه بسا اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باز هم ۱۴ میلیون تن در ظاهر مصرف شده است و از سوی دیگر با مقداری که در بورس کالا عرضه شده است مشخص است که نوردکاران ۱۲ میلیون تن نیز تولید داشته اند. بر اساس این آمار، تولیدکنندگان حدود ۸ میلیون تن شمش از بازار آزاد تهیه کرده اند. بر اساس همین آمار و اعداد و ارقام است که می توان نتیجه گرفت که فقط ۲۲ میلیون تن شمش فولاد در داخل کشور استفاده شده است و ۷ میلیون تن شمش در انبار تولید کنندگان احتکار شده است، پس در نتیجه نمی تواند گم شده باشد.

سید احمدی رضوی اظهار داشت: در واحدهای فولادی احتمال دامپینگ می تواند صد در صد باشد چرا که آن واحدهایی که زنجیره کامل را دارا هستند مواد اولیه خود را احتکار کرده اند و در نتیجه تولید کنندگان شمش که میلگردهای خود را با قیمت ارزانتر به کشورهای دیگر صادر می کنند، با هدف دامپینگ و حذف واحدهای پایین تر از خود از زنجیره این فرآیند را هدف گیری می نمایند. 

اما آنچه که قابل توجه است این است که تولیدکنندگان فولاد با این کار باعث می شوند نظم اقتصادی زنجیره فولاد به هم بخورد و همچنین اگر روال اینگونه ادامه پیدا کند،این احتمال وجود دارد که در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ این واحدهای نوردی موجود به واحدهای ذوبی تغییر کاربری پیدا کنند. 

در پایان می توان اظهار داشت با شرایطی که هم اکنون حاکم است واحدهای نوردکار از این روزها به فکر خریداری واحدهای ذوبی هستند تا بدینوسیله بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند. رضوی اذعان داشت ما با این کار موافق نیستیم و امیدواریم دولت محترم آیت الله رییسی و وزارت صمت این زنجیره را به گونه ای انسجام بخشند که مجوزهای پایین‌دستی صادر نشود. همانطور که مشخص است مواد اولیه به اندازه کافی در دسترس تولید کنندگان نیست و ناچار می شوند روی سنگ آهن سرمایه گذاری نمایند، چرا که کمبود سنگ آهن در سال ۱۴۰۴ احساس خواهد شد.آهن پرایس

×