اجاره حساب بانکی پیگرد قانونی دارد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان به پرهیز از گشایش حساب اجاره ای تاکید کرد و هر گونه تخلف در این زمینه را متوجه صاحب حساب دانست.

اجاره حساب بانکی پیگرد قانونی دارد

محمد طوماسی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان بیان داشت: فعالیت های موثر بانک مرکزی ایران در راستای احراز هویت، شناسایی کامل مشتریان، اعمال محدودیت در تراکنش بانکی با هر کد ملی و جلوگیری از گشایش حساب های جعلی، عرصه را بر متخلفان تنگ کرده است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان اضافه کرد: بنابراین اخلال گران نظام اقتصادی برای جلوگیری از رصد تراکنش های بانکی، فرار مالیاتی، سفته بازی، کلاهبرداری و دیگر تخلف ها اقدام به بهره گیری از شیوه های متقلبانه کرده اند. طوماسی توضیح داد: متخلفان در قبال پرداخت وجوهی بابت اجاره بهای ماهانه یا پرداخت چند درصد سود بیشتر اقدام به اجاره کردن حساب های بانکی سایر افراد می کنند.

وی گفت: اجاره دهندگان حساب های بانکی به طور معمول اشخاص خانه دار، نیازمند، کم درآمد یا افرادی هستند که سطح فعالیت آن ها با شغل عنوان شده در مدارک گشایش حساب بانک تطابق ندارد. دبیر شورای هماهنگی بانک های استان همدان از شهروندان خواست تا ضمن هوشیاری در این زمینه از اجاره حساب بانکی خود و اعضای خانواده به سایر افراد پرهیز کنند.

طوماسی تاکید کرد: این اقدام صدمه و لطمه های جبران ناپذیری را متوجه صاحب حساب کرده و پیگردهای قانونی در پی دارد. وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به واحدهای بازرسی بانک های استان گزارش کنند.

منبع:ایرنا

×