اتصال ریل راه آهن به ریل توزین با روش جوشکاری تخصصی ترمیت

اتصال ریل راه آهن به ریل توزین با روش جوشکاری تخصصی ترمیت

رئیس تعمیرات توزین اظهار داشت: جوشکاری ترمیت (Thermite Welding) فرآیندی تخصصی است  که در آن، اتصال توسط مذاب حاصل از انجام واکنش شیمیایی به شدت گرمازا بین اکسید فلزی و پودر یک فلز تامین می شود. در این فرآیند دو قطعه ای که قرار است جوش داده شوند در یک قالب قرار می گیرند و فلز مذاب ناشی از واکنش شیمیایی به این قالب هدایت شده و پس از سرد شدن آن داخل قالب، جوش شکل می گیرد.

جوشکاری ترمیت، انرژی گرمایی زیادی تولید و دمای جوشکاری را به حدود ۳۱۰۰ درجه سانتیگراد می رساند. از این فرآیند به طور گسترده در ساخت و تعمیر خطوط راه آهن استفاده می شود.

مراحل جوشکاری ترمیت در اتصال ریل ها عبارتند از: آماده سازی سطحی، هم راستا کردن سطوح اتصال، قرار دادن قالب جوشکاری ترمیت در اطراف اتصال، پیش گرمایش قالب و ریل در محل اتصال، شارژ بوته بالای ناحیه اتصال از پودر و فعال کننده ترمیت، انجام واکنش آلومینوترمیک با فعال کردن آن به کمک آتش، جرقه و نظایر آن، پر شدن ناحیه اتصال از مذاب ، انجماد جوش، جدا کردن سرباره و باز کردن گیره قالب، شکستن قسمت فوقانی قالب، برش فلز اضافی و گرده جوش و سنگ زنی و پرداخت کاری نهایی سطح جوش است. تمامی مراحل ذکر شده با دقت و حساسیت بسیار زیاد و با کیفیت مناسب صورت پذیرفت و تحویل بهره بردار قرار گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جا دارد از همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، همکاران حمل و نقل صنعتی، تعمیرگاه مرکزی، واحد بازرسی جوش و تیم توزین مرکزی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم./ دنیای معدن