اتخاذ هر تصمیم غیرکارشناسی در قوه مقننه رانت ساز است

اتخاذ هر تصمیم غیرکارشناسی در قوه مقننه رانت ساز است

رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین در توضیح تعویق بررسی طرح فولادی در مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار» اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نباید در در بخش صنعت اقدامات مداخله جویانه داشته باشد و کافی است این وظیفه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند.

وی افزود: بهتر است برنامه ها و راهکارهای مسئولان در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوب تهیه شود و نسخه اصلاح شده طرح مجلس نیز در اختیار تولیدکنندگان فولاد قرار گیرد تا نقطه نظرات تولیدکنندگان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: هرگونه اقدامات کارشناسی نشده در قوه قانونگذاری رانت ساز است و متضرر اصلی 50 میلیون سهامدار عدالت خواهند بود و نمی توان به تولید 55 میلیون تنی در چشم انداز 1404 رسید.

وی بیان داشت: ضرورت در نظر گرفتن مسائل متعدد اجرایی و فنی برای تنظیم بازار بیش از 200 نوع محصول فولادی و در نظر گرفتن ملاحظات بازار فولاد و بازار سرمایه، توسعه صادرات و ارزآوری بر پایه تولیدات فولادی، حقوق و منافع سهامداران، تامین مالی پروژه های فولادی و توسعه زنجیره فولاد نمی تواند در سایه تصمیم گیری های کارشناسی نشده قرار بگیرد.

شهرستانی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در کلیات می تواند قوانینی در راستای شفاف سازی وضع کند، گفت: مصرف کننده نهایی و تولید کننده بر مبنای بازار و عرضه و تقاضا می توانند منتفع شوند و هرگونه دخالت و نرخ گذاری دستوری منجر به ایجاد رانت می شود.

وی درادامه بیان داشت: تولید فولاد در بخش تختال و ورق زمینه احتکار و قاچاق را فراهم کرده است و این در حالی است که می توان با حمایت از شرکت های راکد در این زمینه بازار را به تعادل رساند تا از جذابیت احتکار و قاچاق کاسته شود./ایراسین