آیا سکه در تابستان ارزان می شود؟

آیا سکه در تابستان ارزان می شود؟

قیمت سکه در فصل تابستان چه روندی را در پیش می‌گیرد؟

به گزارش ایران جیب از تجارت‌نیوز، بررسی روند قیمت سکه (امامی) در تابستان هفت سال اخیر نشان می‌دهد، تغییرات قیمت سکه در این فصل تقریبا صعودی بوده است. میانگین تغییرات قیمت سکه امامی طی تابستان هفت سال اخیر معادل رشد تقریبا ۱۴ درصدی بوده است.

طی تابستان هفت سال اخیر، قیمت سکه در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ با کاهش قیمت و طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با افزایش قیمت همراه بوده است.

بیشترین افزایش قیمت سکه امامی در فصل تابستان مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده، به طوری که قیمت سکه امامی با ۷۴ درصد افزایش قیمت از دو میلیون و ۵۸۲ هزار تومان در ابتدای تابستان به بیش از چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در انتهای تابستان رسید.

در تابستان سال گذشته سکه بیشترین کاهش قیمت را طی تابستان هفت سال اخیر به ثبت رساند، به طوری که قیمت هر سکه امامی با افت ۱۳٫۸ درصدی از چهار میلیون ۷۰۳ هزار تومان در ابتدای تابستان به حدود چهار میلیون تومان در انتهای تابستان رسید.

همچنین با گذشت تقریبا نیمه اول تابستان سال جاری، قیمت سکه امامی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که بیشتر از میانگین رشد قیمت سکه طی تابستان سال‌های اخیر بوده است؛ باید دید تا پایان تابستان امسال آیا روند صعودی قیمت سکه ادامه خواهد داشت یا خیر.

ایران جیب