آیا روند نزولی و اصلاح بازار مقاطع طویل فولادی در داخلی ادامه دارد ؟

آیا روند نزولی و اصلاح بازار مقاطع طویل فولادی در داخلی ادامه دارد ؟

همانطور که دیدیم؛ این بازار بر اساس مولفه های اساسی و بنیادینی که بر مبنای آن نرخ داخلی فولاد تعریف می‌شود؛ یک واقعیت را در دل خود پنهان کرده و آنهم فاصله حدودا کیلویی ۱۵۰۰ تومانی با نرخ های صادراتی است؛ این فاصله از زمانی افزایش پیدا کرد که راه بازار داخلی و صادراتی معکوس هم شد و یک واگرایی نزولی را در مقایسه با عقب نشینی های پی‌درپی در بازارهای صادراتی شاهد بودیم .
آنچه که محرک و پشتیبان این افزایش قیمت ها در بازار داخلی همزمان با پروسه معکوس عقب نشینی های بازار جهانی گردید؛ در اصل مشکلات تامین برق کارخانجات فولادسازی و محدود شدن حجم عرضه ها در بازار داخلی بود که حالا بنظر می‌رسد به تدریج با ورود به فصل پاییز و خنک تر شدن هوا و اولتیماتوم وزارت صمت به تولیدکنندگان مبنی بر رعایت حجم عرضه های داخلی؛ این روند اصلاحی ادامه داشته باشد .
البته این موضوع کاملا وابسته است به سیاست های کنترلی وزارت صمت با مدیریت جدید فعلی، مبنی بر کنترل خروجی صادرات فولادسازان بزرگ کشور به جهت تامین بازار داخلی ...
هر چقدر که وزارت صمت به اولویت تامین بازار داخلی به نسبت حوزه های صادراتی، حساسیت بیشتری نشان داده و اصرار بیشتری روی فولادسازان، مبنی بر تامین بازار داخلی داشته باشد؛ بطور حتم اصلاح و روند نزولی بازار داخلی به سطوح منطقی تر هم بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد .
در واقع ریش و قیچی دست خود وزارت صمت است؛ هر چه نسبت به تیک های صادراتی حساسیت کمتری نشان دهد؛ شیب فولادسازان بزرگ به سمت صادرات بیشتر متمایل شده و بازار داخلی با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد .
مطابق با آمارهای موجود؛ در ۴ ماهه ابتدایی سال، تنها ۱۷.۵ درصد از فولاد تولیدشده در بازار داخلی و از طریق بورس کالا به فروش رفته است و این موضوع نشان میدهد که علیرغم مشکلات تامین برق کارخانجات فولادسازی، چنانچه اگر اراده و خواستگاهی برای ناظم بازار در جهت اشباع عرضه بازار داخلی وجود داشته باشد؛ این مهم با محدود نمودن پیچ صادرات؛ به راحتی برای دولت میسر است . البته واضح است که با عکس العمل شدید اعتراضی فولادسازان مواجه خواهد شد؛ کما اینکه این اعتراض چندی پیش اتفاق افتاد و مجددا وزارت صمت مجبور به عقب نشینی گردید‌.
تا چه پیش آید .../آی استیل