آهن اسفنجی نه صادر شد،نه وارد/ افزایش صادرات شمش فولاد

آهن اسفنجی نه صادر شد،نه وارد/ افزایش صادرات شمش فولاد

در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱

 بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ما، قرار گرفته است، در فروردین ماه سال جاری ۶۳۳ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت ۳۶۶ هزار تن صادر شده در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ افزایش ۷۴ درصدی داشته است.  

کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در فروردین ماه امسال به ۱۵۷ هزار تن رسیده که نسبت به ۲۳۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد افت داشته است؛ همچنین میزان صادرات محصولات فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۱۸۴ هزار تن است که در مقایسه با ۲۶۶ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افت ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.

در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱، ۲۷ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی صادر شده است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰۰ تن بیشتر بوده و بر این اساس میزان صادرات این مقاطع در این مقایسه آماری کاهش چهار درصدی را نشان می‌دهد.

در نهایت آهن اسفنجی نیز با افت ۱۰۰ درصدی صادرات در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در آمار صادرات اقلام فولادی دیده می‌شود. در اولین ماه از سال جاری نه‌تنها واردات آهن اسفنجی به کشور نداشته‌ایم، این محصول معدنی صادر نیز نشده است.

باتوجه به اینکه در فروردین ماه ۱۴۰۰، ۷۰ هزار تن آهن سفنجی صادر شد، میزان صادرات آن افت ۱۰۰ درصدی در آمار صادرات فروردین ماه امسال ثبت شده است.ایسنا