آمار قطعی معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 98/09/04

 آمار قطعی معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 98/09/04

ورق گرم B :

تقاضا:150700تن

عرضه: 107800 تن

میانگین قيمت: 47.706ریال

ورق گرم C:

تقاضا:46640تن

عرضه: 40590تن

میانگین قيمت: 46.220ریال

ورق سرد B:

تقاضا: 51300تن

عرضه: 30000تن

میانگین قيمت: 59878ریال

ورق گالوانیزه G:

تقاضا: 5300تن

عرضه:4300 تن

میانگین قيمت : 82710ریال

ورق قلع اندودT:

تقاضا: 2700تن

عرضه:1300 تن

میانگین قيمت : 142479ریال

مقایسه تغییرات معاملات نرخ محصولات فولاد مبارکه بورس کالا امروز با بورس قبلی :

  • ورق گرم B : افزایش 1.152ریال
  • ورق گرم C:افزایش 3ریال
  • ورق سرد B:افزایش 4.571ریال
  • ورق گالوانیزه G:افزایش13.307ریال
  • ورق قلع اندودT:افزایش 27.439ریال