چت

آمار صادرات و واردات ۹ ماهه محصولات فولادی

انجمن تولیدکنندگان فولاد ، آمار صادرات و واردات محصولات در ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرد که با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بود.

آمار صادرات و واردات ۹ ماهه محصولات فولادی

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد از صادرات و واردات ۹ ماهه ، محصولات فولادی با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲.۱ میلیون تن بالغ شد که بیشترین صادرات مربوط به میلگرد شاخه با ۵۹۳ هزار تن و رشد ۱۹۱ درصدی بود. صادرات میلگرد کلاف نیز با رشد ۱۷۹درصدی ، ۵۳۹ هزار تن بود. همچنین صادرات فولاد میانی با افت ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۶ میلیون و ​صادرات بلوم و بیلت و اسلب هم با کاهش ۱۱ و ۳۲ درصدی به ۲.۲ و ۱.۳ میلیون تن رسید .

صادرات ورق گرم کمتر از ۳ میلیمتر هم با افزایش ۶۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۴۳ هزار تن بود و ۱۹۶ هزار تن ترآهن صادر شد که ۵۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. صادرات ورق پوششدار با رشد ۱۷۸ درصدی به ۱۲۵ هزار تن، ورق سرد با ۲۳۸ درصد رشد ۲۷ هزار تن و صادرات ورق گرم بیشتر از ۳ میلیمتر با افت ۵۳ درصدی به ۱۸۵ هزار تن رسیده است. صادرات آهن اسفنجی در این مدت با ۱۶ درصد افت از ۵۱۷ هزار تن به ۴۳۲ هزار تن رسیده است.

واردات آهن اسفنجی همچنان صفر است اما واردات فولاد میانی و محصولات فولادی افت ۲۹ و ۵۶ درصدی داشتند. ۲۷ هزار تن فولاد میانی شامل هزار تن اسلب و ۲۶ هزار تن بیلت و بلوم به داخل وارد شده که واردات اسلب افت ۹۴ درصدی داشت اما بیلت و بلوم شاهد رشد ۲۴ درصدی بود. واردات محصولات فولادی و ورق گرم بیشتر از ۳ میلیمتر هم با کاهش ۵۶ و ۵۳ به ترتیب ۷۳۰ و ۵۰۰ هزار تن بود.

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها
×