آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد

آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد

 

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون امور  داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از انتخابات ریاست جمهوری 

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره عملکرد دولت در اجرای بودجه 

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک مصوب و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه