آشنایی با شرکت فناوری دانش رایان آروین

آشنایی با شرکت فناوری دانش رایان آروین

محصول دانش بنیان شرکت رایان آروین Bpms است که صفر تا صد طی ده سال در شرکت ساخته شده و سامانه های زیادی مثل سامانه مدیریت انرژی، اداری رفاهی، مناقصات، شکایات، مدیریت دانش، تعمیر و نگهداری، مدیریت فرایند های آزمایشگاهی و... بر مبنای آن تولید گردیده و در رویداد فولاد با کلیه محصولات به ویژه سامانه مدیریت فرایند های آزمایشگاهی (آزمایار) حضور داشته است.

گردهمایی صندوق نوآوری و شکوفایی
×