چت

آسیب فولاد سازان از توسعه نیافتگی صنعت برق

یک کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اینکه کمبود برق فولادسازان با بهره‌برداری از نیروگاه‌های اختصاصی جبران خواهد شد، گفت: دولت قبل در توسعه صنعت برق هم‌راستا با چشم‌انداز کشور حرکت نکرد و کمبود برق باعث خواهد شد تا افزایشی در تولید فولاد کشور شاهد نباشیم.

آسیب فولاد سازان از توسعه نیافتگی صنعت برق

محمد آزاد در رابطه با احتمال اعمال محدودیت در برق صنایع پرمصرف در فصل زمستان گفت: هر کدام از عناصر گاز یا برق در صنایع محدودیت داشته باشد، تولید فولاد دچار مشکل خواهد شد، ولی امیدوار هستیم که تولیدکنندگان بتوانند این مشکل را از طریق نیروگاه‌های اختصاصی خود برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه در فصل زمستان وزارت نفت باید نسبت به تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع کشور همت به خرج دهد، افزود: در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان فولاد به دنبال ساخت نیروگاه‌های اختصاصی هستند و برخی دیگر نیز نیروگاه‌های اختصاصی دارند بنابراین، همه تولیدکنندگان فولاد باید دست به چنین اقداماتی بزنند تا وابستگی برق مصرفی خود به انرژی دولتی را کم کنند.

این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: وزارت نیرو هم در زمان پیک تقاضا در تأمین برق از نیروگاه‌های اختصاصی صنایع بزرگ کمک می‌گیرد و برق را در بین دیگر مصرف‌کنندگان تقسیم می‌کند. اگر تولیدکنندگان فولاد با نیروگاه‌های برق خصوصی ارتباط برقرار کنند و برق خود را از این تولیدکنندگان تأمین کنند، می‌توانند کمبود برق را جبران کنند.

آزاد درباره نحوه عملکرد وزارت نیرو گفت: وقتی وزارت نیرو گرفتار خاموشی‌ها می‌شود، ناچار است قسمتی از مصرف برق را قطع کند، اما متأسفانه نباید چنین اتفاقی در صنعت فولاد بیفتد زیرا فولاد یک کالای استراتژیک برای صادرات محسوب می‌شود و صادرات فولاد می‌تواند جایگزین نفت شود. با توجه به افق صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ یعنی تولید ۵۵ میلیون تن، وقفه در تولید مانع دستیابی به این هدف ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید کرد: با توجه به کمبود گاز و برق در زمستان، امیدوار هستیم که در بخش تولید فولاد کاهشی دیده نشود و ممکن است تنها از افزایش میزان تولیدی که انتظار داشتیم، جلوگیری شود، اما این امید را داریم که بتوانیم به میزان سال گذشته در حوزه فولاد تولید داشته باشیم.

این کارشناس صنعت فولاد در انتقاد از دولت قبل تصریح کرد: دولت گذشته برنامه‌های خاص خود را اجرا می‌کرد و مطابق برنامه‌های چشم‌انداز پیش نمی‌رفت. برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله باید برای دولت راهکاری در زمینه‌های مختلف باشد و مقداری کوتاهی وجود داشته است که انتظار می‌رود در دولت فعلی، کوتاهی‌های دولت قبل جبران شود./روزگار معدن

دیدگاه ها
×