آخرین قیمتهای محصولات فولادی CIS/ترکیه/چین

آخرین قیمت های فولاد صادراتی

آخرین قیمتهای محصولات فولادی CIS/ترکیه/چین

CIS

بیلت : 384 $/ton

اسلب : 375-370 $/ton

ورق گرم : 405-395 $/ton

ضخیم بار : 540-535 $/ton

ورق سرد : 470-460 $/ton

ترکیه

بیلت : 400-390 $/ton

ورق گرم : 440-430 $/ton

ورق گالوانیزه : 640-630 $/ton

چین

ضخیم بار : 465-460 $/ton

ورق گرم : 463-463 $/ton

ورق سرد : 525-515 $/ton

ورق گالوانیزه : 570-565 $/ton

متال بولتن

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید