آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ1398/09/03

آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ1398/09/03

قیمت خرید دلار آمریکا: 11,800 تومان  (100) تومان افزایش قیمت همراه بود.

قیمت فروش  دلار آمریکا: 11,900 تومان  (100) تومان افزایش قیمت همراه بود.

قیمت خرید یورو: 13,000 تومان  (100) تومان افزایش قیمت همراه بود.

قیمت فروش  یورو: 13,100 تومان  (100) تومان افزایش قیمت همراه بود.

به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد