آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ 1398/09/04

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

 آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ 1398/09/04

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

1398-09-04

13:43:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 11,950 تومان (100)

قیمت فروش دلار آمریکا: 12,050 تومان (100)

قیمت خرید یورو: 13,200 تومان (100)

قیمت فروش یورو: 13,300 تومان (100)

به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

1398-09-04

09:57:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 11,850 تومان (50)تومان افزایش یافت.

قیمت فروش دلار آمریکا: 11,950 تومان (50)تومان افزایش یافت.

قیمت خرید یورو: 13,100 تومان (100)تومان افزایش یافت.

قیمت فروش یورو: 13,200 تومان (100)تومان افزایش یافت.

به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد.

×