آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/10

آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/10

قیمت  دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

1398-09-10

10:06:02

 قیمت خرید دلار آمریکا: 12,300 تومان (-,100) کاهش قیمت داشته است

 قیمت فروش دلار آمریکا: 12,400 تومان (-,150) کاهش قیمت داشته است

 قیمت خرید یورو: 13,500 تومان (-,100) کاهش قیمت داشته است

 قیمت فروش یورو: 13,600 تومان (-,150) کاهش قیمت داشته است

به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد

صرافی بانک ملی ایران