آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰5

 آخرین تغییرات نرخ دلار و یورو در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰5

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران

قیمت خرید دلار آمریکا: 12,200 تومان (250)افزایش یافت.

قیمت فروش دلار آمریکا: 12,350 تومان (300)افزایش یافت.

قیمت خرید یورو: 13,400 تومان (200)افزایش یافت.

قیمت فروش یورو: 13,550 تومان (250)افزایش یافت.

به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد

صرافی ملی