آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه 1398/09/06

آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه 1398/09/06

آخرین بروزرسانی:16:30

۶ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:431700

انس طلا:1458

مظنه تهران:1870000

انس نقره :16.99

دلار :12450

یورو:13600

درهم:3390

ربع سکه:1460000

نیم سکه:2260000

سکه طرح جدید:4355000

سکه طرح قدیم:4280000

سکه یک گرمی:870000

آخرین بروزرسانی:14:00

۶ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:428700

انس طلا:1459

مظنه تهران:1859000

انس نقره :16.99

دلار :12300

یورو:13500

درهم:3365

ربع سکه:1430000

نیم سکه:2230000

سکه طرح جدید:4283000

سکه طرح قدیم:4240000

سکه یک گرمی:860000

آخرین بروزرسانی:10:59

۶ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:425200

انس طلا:1460

مظنه تهران:1842000

انس نقره :17

دلار :12200

یورو:13450

درهم:3335

ربع سکه:1430000

نیم سکه:2230000

سکه طرح جدید:4227000

سکه طرح قدیم:4220000

سکه یک گرمی:870000

آخرین بروزرسانی:08:00

۶ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:425500

انس طلا:1460

مظنه تهران:1843000

انس نقره :16.99

دلار :12250

یورو:13450

درهم:3365

ربع سکه:1430000

نیم سکه:2230000

سکه طرح جدید:4241000

سکه طرح قدیم:4220000

سکه یک گرمی:870000

طلا کلینیک