آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه 1398/09/05

بروزترین نرخ طلا و سکه در فولاد۲۴

 آخرین بروز رسانی نرخ طلا و سکه 1398/09/05

آخرین بروزرسانی:14:00

۵ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:427300

انس طلا:1458

مظنه تهران:1850000

انس نقره :16.91

دلار :12350

یورو:13500

درهم:3395

ربع سکه:1440000

نیم سکه:2240000

سکه طرح جدید:4248000

سکه طرح قدیم:4240000

سکه یک گرمی:870000

آخرین بروزرسانی:10:57

۵ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:430300

انس طلا:1457

مظنه تهران:1864000

انس نقره :16.88

دلار :12450

یورو:13400

درهم:3405

ربع سکه:1440000

نیم سکه:2250000

سکه طرح جدید:4315000

سکه طرح قدیم:4270000

سکه یک گرمی:870000

آخرین بروزرسانی:08:00

۵ آذر ۱۳۹۸

گرم۱۸تهران:428900

انس طلا:1455

مظنه تهران:1858000

انس نقره :16.84

دلار :12450

یورو:13400

درهم:3405

ربع سکه:1440000

نیم سکه:2250000

سکه طرح جدید:4315000

سکه طرح قدیم:4270000

سکه یک گرمی:870000

طلا کلینیک

×