آخرین آمار از صادرات محصولات فولادی

طبق آمار، طی پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه میلیون تن شمش فولادی (فولاد میانی)، بیش از یک میلیون تن محصولات فولادی و بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۹، ۸۸ و ۸۳ درصد افزایش داشته است.

آخرین آمار از صادرات محصولات فولادی

طبق آمار، طی پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه میلیون تن شمش فولادی (فولاد میانی)، بیش از یک میلیون تن محصولات فولادی و بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۹، ۸۸ و ۸۳ درصد افزایش داشته است؛ اما بیشترین افزایش میزان صادرات متعلق به مقاطع تخت فولادی و آهن اسفنجی است که به ترتیب ۱۱۴ درصد و ۱۹۰ درصد افزایش صادرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ثبت کرده‌اند.

براساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر شد، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، سه میلیون و ۷۹ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت دو میلیون و ۲۱۳ هزار تن صادر شده در پنج ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۹ درصدی داشته است.

کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در پنج ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۱۳۴ هزار تن رسیده است که نسبت به ۶۲۰ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۸۳ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات کل مقاطع تخت فولادی صادر شده در مدت مذکور سال جاری برابر ۲۶۵ هزار تن است که در مقایسه با ۱۲۴ هزار تن صادر شده در پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۱۴ درصد بیشتر شده است. 

همچنین طی پنج ماهه امسال، یک میلیون و ۳۹۹ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۷۴۴ هزار تن ثبت شده است و براین اساس امسال میزان صادرات آن ۸۸ درص افزایش داشته است.

بیشترین درصد افزایش صادر نیز متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۱۹۰ درصدی صادرات در پنج ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۴۹۰ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹، حدود ۱۶۹ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود.

بیش از همه، محصولات فولادی وارد کرده‌ایم


همچنین در مجموع پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات به کشور تنها در مقاطع طویل فولادی و محصولات فولادی آن هم به ترتیب ۹ و یک درصد افزایشی بوده است و این درحالیست که برای شمش فولاد ۳۳ درصد کاهش واردات داشتیم و همچنان از واردت آهن اسفنجی بی‌نیاز هستیم.

بیشترین میزان واردات فولادی طی پنج ماهه امسال محصولات فولادی معادل ۳۳۸ هزار تن بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳۳۶ هزار تن) تنها ۲۰۰۰ تن بیشتر شده و یک درصد افزایش واردات داشته است.

پس از آن ۳۵ هزار تن مجموع مقاطع طویل فولادی در پنج ماه امسال وارد شده است که نسبت به همین مدت در سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و از ۳۳ هزار تن به ۳۵ هزار تن رسیده است.

میزان مقاطع تخت فولادی وارداتی نیز در پنج ماهه نخست امسال معادل ۳۰۳ هزار تن بوده است که  از میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۰۰ تن کمتر است.

پس از آن، واردات محصولات فولادی با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۴۸ هزار تن به ۵۳ هزار در نخستین ماه امسال رسیده است.

در مقابل اما واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) در مدت مذکو سال جاری ۳۳ درصد کاهش یافته است. در حالیکه در مجموع پنج ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۰۰ تن شمش فولاد وارد شد، این میزان در مدت مشابه امسال به حدود ۲۰۰۰ تن رسیده است./گسترش نیوز

×