چگونه لیستوفر تهیه کنیم ؟

لیستوفر در حقیقت مرجع و راهنمایی برای آرماتوربندی خم و برش آرماتورها می باشد.به بیان ساده تر با لیستوفر میتوانیم به تهیه و نصب آرماتورها سرعت ببخشیم.

چگونه لیستوفر تهیه کنیم ؟

لیستوفر چیست؟

لیستوفر در حقیقت مرجع و راهنمایی برای آرماتوربندی خم و برش آرماتورها می باشد.به بیان ساده تر با لیستوفر میتوانیم به تهیه و نصب آرماتورها سرعت ببخشیم.

چند نکته که لازم است در مورد لیستوفر بدانید:

  • نکته اول: معمولا در زمان برگزاری مناقصه مشاور لیستوفر میلگردها را تهیه و در نقشه‌ها قرار می دهد، که این موضوع باعث می‌شود پیمانکار در هنگام پیشنهاد، دید کلی تری نسبت به حجم آرماتورهای مصرفی در هر مرحله پیدا کند.
  • نکته دوم: اما بحث لزوم لیستوفر فقط به پیشنهاد قیمت ختم نمی‌شود، چون موضوع مهم تر از آن هنگامی است که پیمانکار شروع به کارکرده و بایستی در هر مرحله از کار آرماتورهای لازم را تهیه کند.
  • نکته سوم: در حقیقت لیستوفر کمک بزرگی به مترور می‌کند و در محاسبات سرعت کار را افزایش می‌دهد.
  • نکته چهارم: لیستوفر می‌تواند راهنمای بسیار کاملی برای آرماتوربند جهت برش و خم آرماتورها و همچنین تا حدود زیادی جلوگیری از پرت آرماتورها باشد.

فرض کنید می‌خواهیم آرماتوربندی فونداسیون را انجام دهیم.

آرماتورها تهیه‌شده و آرماتوربندی می‌خواهد آرماتوربندی فونداسیون را بدون وجود لیستوفر انجام دهد.

اگر نقشه به آرماتوربندی داده شود و او شروع به برش آرماتورها نماید قطعاً به دلیل نداشتن دید کامل نسبت به حجم آرماتورهای فونداسیون از گوشه‌ای از نقشه برش را شروع کرده و این کار باعث بالا رفتن پرت می‌شود.

حال اگر قبل از شروع به کار لیستوفر تهیه‌شده باشد، چون در لیستوفر مشخص است که در هر قسمت چه تعداد آرماتور با چه طول و چه سایزی و چه مقدار خم آرماتور لازم است، باعث می‌شود که آرماتوربند بداند وقتی برش آرماتورها را انجام می‌دهد از باقیمانده برش در چه جایی باید استفاده کند.

البته قطعاً یک نظارت درست و دقیق به کار آرماتوربند در هنگام استفاده از لیستوفر خطای کار را به حداقل می‌رساند.

پس تا اینجا بااهمیت وجود لیستوفر در هنگام اجرای کار آشنا شدیم.

از دست ندهید! مقاله مراحل اجرای فونداسیون و انواع آن

حال اگر نقشه‌ها لیستوفر نداشته باشد تکلیف چیست؟

پیشنهاد می‌شود که در صورت عدم وجود لیستوفر در نقشه‌ها، لیستوفر باید توسط دفتر فنی تهیه شود.

نکته مهم:

در هنگام استفاده از لیستوفر موجود در نقشه باید به این نکته توجه شود که نمی‌توان به‌صورت 100% و قطعی به لیستوفر های نقشه اعتماد کرد و بهتر است در هنگام خرید آرماتور، لیستوفر توسط دفتر فنی کنترل شود و از اگر نیاز به اصلاح دارد انجام‌شده و یا مجدداً توسط دفتر فنی و مهندس مترور، قبل از شروع کار تهیه شود.

جدول لیستوفر از چه مواردی تشکیل‌شده است:

در زیر یک نمونه جدول لیستوفر را مشاهده می‌کنیم، به ترتیب به توضیح ستون‌های آن می‌پردازیم.

در ستون اول جدول لیستوفر (pos) موقعیت هر میلگرد شماره‌گذاری می‌شود و این موقعیت می‌تواند در پلان و یا در جزئیات آدرس‌دهی شود.

در ستون دوم جدول لیستوفر (Ø) فی یا سایز میلگرد مشخص می‌شود.

در ستون سوم جدول لیستوفر (Shape) شکل آرماتورها ازلحاظ وضعیت خم (یکسر خم، دو سر خم، بدون خم، اوتکا و ...) رسم می‌شود. لازم به ذکر است در این مرحله طول خم‌ها و ابعاد باید روی هر قسمت نوشته شود.

در ستون چهارم جدول لیستوفر (Length) طول آرماتور نوشته می‌شود که از جمع جزئیات طول‌های درج‌شده در ستون سوم جدول حاصل می‌شود.

در ستون پنجم جدول لیستوفر (Number) تعداد موردنیاز آرماتور درج می‌شود.

در ستون ششم و نهایی جدول لیستوفر (Weight) وزن میلگرد نوشته می‌شود که از حاصل‌ضرب وزن واحد طول میلگرد مشخص‌شده ضربدر طول میلگرد (ستون چهارم) ضربدر تعداد میلگرد (ستون پنجم) همان ردیف حاصل می‌شود.

لازم به ذکر است وزن واحد طول میلگرد را می‌توان از جدول اشتال برداشت و یا از فرمول زیر محاسبه کرد.

وزن واحد طول میلگرد (کیلوگرم) (وزن مخصوص میلگرد) = 162 / (قطر میلگرد * قطر میلگرد)

لیستوفر با چه نرم‌افزاری تهیه می‌شود؟

برای تهیه لیستوفر می‌توان از نرم‌افزار اکسل و یا اتوکد استفاده کرد.

در ادامه (ورکشاپ شماره 10) آموزش کامل و جامع تهیه لیستوفر در نرم‌افزار اکسل و اتوکد تهیه‌شده است و شما می‌توانید با دیدن این فیلم به‌صورت کامل به تهیه لیستوفر مسلط شوید.

بهتر است برای استفاده بهتر از آموزش تهیه لیستوفر، ورکشاپ های شماره 7 (آموزش محاسبه میلگرد فونداسیون)، شماره 8 (آموزش محاسبه میلگرد ستون) و ورکشاپ شماره 9 (آموزش محاسبه میلگرد تیر) را ملاحظه کرده و بعدازآن این ورکشاپ را مشاهده کنید، چون این ورکشاپ ها به‌صورت پیوسته تهیه‌شده است.

×