آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان

<p>شکوفایی هر واحد تولیدی جز با انتخاب استاندارد و تطابق صحیح شرایط تکنولوژی تولید با آن میسر نمی باشد. استاندارد مورد استفاده در کارخانه ذوب آهن اصفهان بر گرفته از استاندارد Gost شوروی سابق و DIN آلمان می باشد که در این رابطه یک مجموعه به نام استاندارد فرآورده های فولادی ذوب آهن تهیه شده و به تایید کلیه قسمت های داخلی رسیده است.</p>

آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان

بررسی مشخصات و آنالیز کامل میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان

آنالیز میلگرد ذوب آهن

هر بخش تولیدی برای تولیدات خود، استانداردی دارد که این استاندارد بین المللی، منطقه ای، ملی و یا ممکن است داخلی (کارخانه ای، شرکتی) باشد. هرچه این استاندارد به استانداردهای بین المللی نزدیک تر باشد، اعتبار بیشتری دارد. میلگرد ذوب آهن اصفهان نیز از این مهم مستثنا نبوده و دارای استاندارد بوده که طبق استاندارد Gost و DIN آلمان می باشد. برای اطمینان و رسیدن به استاندارد تعیین شده در هر بخش صنعتی قسمتی به نام کنترل کیفیت وجود دارد. وظیفه این بخش کنترل محصولات تولیدی است تا از هرگونه تولید محصول خارج از استاندارد جلوگیری شود. کنترل کیفیت برای بررسی آماری و تشخیص مشکلات و انحرافات، یک سری ابزارها و نمودارهایی در اختیار دارد. این ابزارها عبارتند از هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار یا چارت های کنترلی و … در ادامه به بررسی برگه آنالیز میلگرد ذوب آهن اصفهان، استانداردهای مورد استفاده، بسته بندی و علائم حک شده بر روی این محصول خواهیم پرداخت.

استانداردهای مورد استفاده برای میلگرد ذوب آهن

شکوفایی هر واحد تولیدی جز با انتخاب استاندارد و تطابق صحیح شرایط تکنولوژی تولید با آن میسر نمی باشد. استاندارد مورد استفاده در کارخانه ذوب آهن اصفهان بر گرفته از استاندارد Gost شوروی سابق و DIN آلمان می باشد که در این رابطه یک مجموعه به نام استاندارد فرآورده های فولادی ذوب آهن تهیه شده و به تایید کلیه قسمت های داخلی رسیده است.

استاندارد فولاد تولیدی

به طور کلی دو گروه فولاد در تولیدات کارخانه وجود دارد. فولادهای ساختمانی و فولادهای کیفی و کم عیار. 

تنش تسلیم؛ مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نسبی و نیز شرایط آزمون خمش سرد میلگردهای ساده و آجدار می بایستی با مندرجات جدول مطابقت داشته باشد. بدیهی است بر روی سطح خارجی نمونه ای که بر طبق شرایط تعیین شده تحت آزمون خمش سرد قرار گرفته است نبایستی هیچ گونه ترک، شکستگی و سایر عیوب پس از انجام آزمون ایجاد گردد.

ترکیب شیمیایی فولادهای کیفی و نیز کربن معادل آن ها در ارتباط با جوش پذیری فولادمی باشد. کلیه محصولات گرم نورد شده تولیدی ذوب آهن اصفهان از فولادها تهیه می گردد.

طبقه بندی و علائم میلگرد ذوبی

میلگردهای تولیدی کارخانه ذوب آهن مطابق جدول زیر طبقه بندی و مشخص می گردد.

در جدول فوق حرف س نشانه ساده بودن و کلمه آج معرف آجدار بودن میلگرد و اعداد همراه به ترتیب حداقل مقادیر تنش تسلیم و مقاومت نهایی کشش محصول می باشد.

شکل ظاهری

شکل ظاهری (نوع آج) میلگردهای آجدار به شرح زیر می باشد.

دارای برجستگی های عرض یکنواخت به صورت دو رشته آج مارپیچ هم جهت در دو طرف برجستگی طولی می باشد

دارای برجستگی های عرضی یکنواخت در دو طرف برجستگی طولی و به صورت دو نیم مارپیچ یکی در جهت عقربه ساعت و دیگری در جهت عکس آن در دو نیمه طولی میلگرد می باشد.

مشابه آج میلگرد A3 بوده و فقط جهت تمایز با آن علامت مشخصی بر روی میلگرد و به تناوب در طول آن ایجاد می گردد و به صورت آجی متفاوت با آج محصول عرضه شده به بازار تولید می گردد.

اندازه، وزن، رواداری

اندازه قطر اسمی، سطح مقطع، وزن یک متر طولی و رواداری وزن میلگردهای بتن مسلح می بایستی با مندرجات جدول زیر مطابقت نماید.

جرم مخصوص فولاد در محاسبات وزن ۷٫۸۵ گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است.

اختلاف بین حداقل و حداکثر قطر یک مقطع میلگرد بایستی در فاصله ۷۰ درصد دامنه رواداری قطر اسمی قرار گیرد.

جوش پذیری

قابلیت جوش پذیری میلگردها براساس مقدار کربن معادل محاسبه می گردد. در صورتی که مقدار کربن معادل فولاد ۰٫۵۱ درصد باشد میلگرد قابلیت جوش پذیری دارد.

فولاد مصرفی

در تولید میلگرد آجدار بایستی از فولاد نوع آرام استفاده شود ولی برای میلگرد ساده می توان از فولاد نیمه آرام نیز استفاده کرد.

طول میلگرد

طول استاندارد میلگردهای ساده و آجدار با رواداری های مربوطه بایستی طبق جدول زیر باشد.

کیفیت ظاهری

انحنای موضعی میلگرد نبایستی از ۶ میلی متر در هر متر طول و انحنای کل شاخه نبایستی از حاصلضرب طول شاخه در انحنای موضعی تجاوز نماید. سطح میلگرد بایستی فاقد هرگونه عیوب مضر مانند ترک، پوسته، تاخوردگی، فرورفتگی، برجستگی، حفره و ناخالصی غیر فلزی (آخال) باشد. بر روی میلگردهای آجدار صدمات موضعی منفرد روی برجستگی های به تعداد حداکثر ۳ عدد در هر متر طول مجاز می باشد.

بسته بندی میلگرد ذوب آهن اصفهان

بندیل میلگرد ذوب آهن اصفهان از ۵ تسمه و سه حلقه خاموت تشکیل گردیده است. همچنین بر روی بسته بندی دو عدد پلاک نیز نصب می شود که یکی از پلاک ها به یکی از تسمه ها و دیگری به انتهای یک شاخه متصل می باشد. رنگ این پلاک ها یا در هر دو سمت سفید و یا یک طرف سفید و یک طرف زرد می باشد. اطلاعات آورده شده بر روی پلاک در یک طرف شامل کارگاه نورد، سایز، مارک، نوع محصول، شماره ذوب، شماره بسته، طول و وزن بسته، تاریخ تولید؛ آرم استاندارد ایران و آرم ذوب آهن اصفهان می باشد و در سمت دیگر شامل آرم ذوب آهن اصفهان؛ علامت استاندارد ایران؛ آدرس سایت ذوب آهن و عبارت MADE IN IRAN می باشد. در هنگام تحویل بار میلگرد ذوب آهن اصفهان توجه داشته باشید که وزن بندیل مربوطه بین ۵-۵٫۵ تن بوده و آرم ESCO به صورت برجسته بر روی آن حک شده است. همچنین هنگام تحویل بار در نظر داشته باشید که برای بارهای بالاتر از ۲۵ تن ارائه گواهینامه فنی از سمت تولیدکننده لازم است که شامل نام و نشانی کارخانه سازنده، شماره گواهینامه؛ تاریخ صدور گواهینامه و علامت مشخصه می باشد.

علائم حک شده بر روی میلگرد ذوب آهن

میلگردهای ترمکس نیز با علائم زیر مشخص می گردند.

  • CT : میلگردهای A3
  • JT : میلگردهای A2
  • شماره ذوب
  • نمره یا قطر اسمی
  • طول اسمی شاخه ها
  • تعداد بسته ها
  • مشخصات مکانیکی
  • رنگ انتخابی برای مقطع محصول
  • مشخصات فنی شیمیایی
  • نوع علامت حک شده بر روی پلاک های الصاقی

تهیه شده توسط گروه تامین محتوای فولاد 24

×