آشنایی با بیماری ها و حوادث محیط کار

هزینه‌های حوادث ناشی از کار از الگوی کوه یخ پیروی می‌کند و شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم است. عوامل زیان‌آور محیط کار به عواملی اطلاق می‌شود که در محیط کار باعث اختلال در سطح سلامت جسمانی افراد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌گردد.

آشنایی با بیماری ها و حوادث محیط کار

آمار بیماری‌ها و حوادث محیط کار

در این مقاله با بیماری ها و حوادث محیط کار آشنا می شویم .طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) ،سالانه حدود 270 میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ می‌دهد و هرسال بیش از دو میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.

حوادث

بیش از 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص می‌یابد.

هرم حوادث محیط کار

 • حوادث شدید (منجر به فوت، نقص عضو، غیبت بیش از 3 روز از محل کار)
 • حوادث کوچک (منجر به غیبت یک روز از محل کار)
 • حوادث جزئی ( با کمک‌های اولیه در محل کارگاه رفع می‌شود)
 • شبه حادثه ( رویدادی که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته است)

طبق بررسی‌های انجام‌شده، مشخص‌شده است که وقتی در یک کارگاه یک حادثه شدید اتفاق افتاده، تعداد حوادث کوچک و جزئی بیشتر بوده است، تعداد شبه حوادث (miss near ) نیز به‌مراتب بیشتر از آن بوده است(600 به یک)، ضمن اینکه شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش می‌شوند. به همین دلیل شبه حوادث که چه‌بسا هرکدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته و به‌صورت حوادث پنهان در کارگاه باقی می‌مانند و اقدامات اصلاحی نیز در مورد آن‌ها صورت نمی‌گیرد. لذا بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصلاح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات لازم را انجام داد. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که حوادث شدید از رأس هرم حوادث نیز حذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند.

هرم حوادث

 

هزینه‌های حوادث ناشی از کار

هزینه‌های حوادث ناشی از کار از الگوی کوه یخ پیروی می‌کند و شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم است. هزینه‌های مستقیم بخش پیدای هزینه‌ها و قسمت کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می‌شود که بابت آن‌ها پول پرداخت می‌شود. هزینه‌های غیرمستقیم نیز که بخش عمده پنهان و غیرقابل مشاهده هزینه‌ها است، اکثراً قابل‌محاسبه نیز نیست و حدود 4 تا 10 برابر هزینه‌های مستقیم است.

حوادث محیط کار

هزینه‌های مستقیم

 • هزینه‌های پزشکی و درمانی
 • هزینه‌های غرامت و دستمزد

هزینه‌های غیرمستقیم

 • هزینه جایگزینی و آموزش افراد جدید
 • خسارت اموال
 • توقف کار و تولید
 • جایگزینی تجهیزات
 • هزینه‌های تهیه تمهیدات اضطراري و پاک‌سازی
 • هزینه‌های بررسی حادثه
 • هزینه‌های اجراي تعهدات قانونی
 • جرائم، غرامت و تعهدات آتی
 • از بین رفتن روحیه و انگیزه کارکنان
 • از دست رفتن اعتبار سازمان و فرصت‌های تجاري
ایمنی کار

عوامل زیان‌آور محیط کار

عوامل زیان‌آور محیط کار به عواملی اطلاق می‌شود که در محیط کار باعث اختلال در سطح سلامت جسمانی افراد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌گردد و شامل موارد زیر است:

 • عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار
 • عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار
 • عوامل زیان‌آور روانی محیط کار
 • عوامل زیان‌آور بیولوژیکی محیط کار
 • عوامل ارگونومیکی محیط کار
 • عوامل زیان‌آور مکانیکی محیط کار
محیط کار


منبع: گروه تامین محتوای فولاد24

دیدگاه ها