چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
کارخانه

فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .

کد کاربری :

f24-9205

تاریخ عضویت :

12 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ورق گالوانیزه

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه ورق رنگی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) پروفیل تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-763

تاریخ عضویت :

17 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی لوله گالوانیزه سیم و سایر مفتول ها ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-10726

تاریخ عضویت :

27 آبان، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خوزستان - آبادان

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها میلگرد تیرآهن ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-15817

تاریخ عضویت :

19 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل پروفیل z (زد) تیرآهن تیرآهن لانه زنبوری تیرآهن هاش سایر لوله ها ...

خدمات بازرگانی :

تیرآهن تیرآهن هاش پروفیل میلگرد ناودانی ناودانی

کد کاربری :

f24-15302

تاریخ عضویت :

31 فروردین، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن تیرآهن لانه زنبوری تیرآهن هاش سیم و سایر مفتول ها پروفیل سایر ...

کد کاربری :

f24-9408

تاریخ عضویت :

21 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - رئ

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل سایر لوله ها سیم و سایر مفتول ها ...

کد کاربری :

f24-7373

تاریخ عضویت :

08 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی ...

خدمات بازرگانی :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد

کد کاربری :

f24-5182

تاریخ عضویت :

19 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد تیرآهن شمش و تختال نبشی ناودانی پروفیل ...

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه تیرآهن نبشی ...

کد کاربری :

f24-836

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها تیرآهن شمش و تختال پروفیل میلگرد نبشی ...

کد کاربری :

f24-631

تاریخ عضویت :

24 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن ورق گالوانیزه ورق اسید شویی سیم و سایر مفتول ها ...

کد کاربری :

f24-4737

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - آذرشهر

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-16798

تاریخ عضویت :

27 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - قرچک

کارخانه :

انواع توری سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-11700

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها انواع توری پروفیل

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) لوله داربستی میلگرد لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-10650

تاریخ عضویت :

15 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی تیرآهن شمش و تختال پروفیل لوله صنعتی میلگرد ...

کد کاربری :

f24-3006

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه پروفیل تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-14029

تاریخ عضویت :

19 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد استیل تولیدات و مصنوعات فلزی پروفیل z (زد) تیرآهن تیرآهن هاش ...

کد کاربری :

f24-10622

تاریخ عضویت :

10 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-8008

تاریخ عضویت :

11 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ورق گالوانیزه تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-12073

تاریخ عضویت :

27 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری قوطی ستونی تیرآهن ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل ...

کد کاربری :

f24-796

تاریخ عضویت :

25 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) انواع توری سیم و سایر مفتول ها شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-17650

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1403

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل انواع توری پروفیل تیرآهن سیم و سایر مفتول ها پروفیل ...

کد کاربری :

f24-15083

تاریخ عضویت :

09 اسفند، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-11354

تاریخ عضویت :

19 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها تیرآهن پروفیل میلگرد نبشی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-10796

تاریخ عضویت :

08 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

هرمزگان - بندرعباس

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها پروفیل میلگرد ورق گرم (سیاه) نبشی تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-6257

تاریخ عضویت :

05 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-4132

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

سیم و سایر مفتول ها سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

تولیدات و مصنوعات فلزی انواع توری

کد کاربری :

f24-14288

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی میلگرد ...

کد کاربری :

f24-13943

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-8751

تاریخ عضویت :

24 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق اسید شویی پروفیل ...

کد کاربری :

f24-14394

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ساده نبشی سیم و سایر مفتول ها

×