چت
قراضه و ضایعات
21 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

ضایعات آهن با قیمت مناسب برای یزد خریداریم.

×