چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2/8 تا 3/8 هر عرض و کیفیتی خریدار می باشیم.

×