چت

تجارت فلز ماهان

مهدی قربانی

69%
جزئیات...
فلزات غیر آهنی
17 دی، 1402 3 ماه پیش

آلومینیوم نیکل و قلع

میلـــگرد ، ورق ، لـــوله ، نبشی، شش پـر ، پــروفیل و ... آلـــومینیوم 2024,6061,7075,5083,1050,3105,1100,1200,3003,5052,60638006 آلـــومینیوم‌برنـز C93600,C95200,C95300,95500,87200,87500,C83600 واردات نیــکل و قلـع روسیـه،نـروژ،ژاپـن،کـانــادا

×