چت

فولاد داتیس سپاهان

مهندس امیر حسین رفیعی

65%
جزئیات...
قراضه و ضایعات ورق روغنی (سرد)
23 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار اسپیره

خریدار اسپیره مبارکه می باشیم.

×